Algemene voorwaarden

HortiNOW hanteert algemene voorwaarden voor de levering van producten en diensten. Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken (pdf):
Algemene voorwaarden

Aanvullend op onze algemene voorwaarden zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing:

Maatwerken vijverfolies

  • Bij het produceren van de vijverzakken gaan wij te allen tijde uit van haakse hoeken en waterpas wanden. HortiNow is niet aansprakelijk voor niet passende vijverfolie wanneer niet aan deze eisen is voldaan.
  • Er zal bij het plaatsen van de folie enige plooivorming zichtbaar zijn. Dit is gebruikelijk aangezien wij de vijver niet ter plaatse lassen maar prefabriceren. Dit is echter geen reden tot zorgen: na het vullen en het afwerken van de vijver zullen plooien vrijwel niet meer zichtbaar zijn.

Retourzenden

Indien het geleverde niet voldoet aan uw verwachtingen, dan mag u het product in de originele staat - inclusief alle geleverde toebehoren - retour zenden. U krijgt dan het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen van ons terug gestort. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u heeft betaald. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. U heeft recht op terugstorting van het aankoopbedrag als:

  • het product binnen veertien dagen na ontvangst is geretourneerd.
  • het product door u slechts in die mate is uitgepakt of gebruikt om te beoordelen of u het product wilt behouden.
  • het product niet voor u speciaal is samengesteld of op maat gemaakt.
  • Een modelformulier waarmee van de koop afgezien kan worden kunt u vinden in de algemene voorwaarden.
  • Van de consument wordt verwacht  dat deze indien mogelijk in de originele verpakking retour stuurt. Hierbij verwachten wij een zo oorspronkelijk mogelijke staat en een onbeschadigd product.

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht  in te dienen door te bellen, mailen of gebruik maken van het contactformulier. Wij streven ernaar om uw klacht binnen veertien dagen te behandelen en naar uw tevredenheid op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting  Webshop Keurmerk waar Hortinow bij is aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).