4,65    

Topkwaliteit voor de scherpste prijs

Kopen bij de fabriek

Snelle levering

Veilig online betalen

 • Privacy en cookies

  Wij respecteren uw privacy en dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy en cookies

HortiNOW.com, gevestigd aan de Sinaedawei 10a, 8851GG te Tzummarum, postadres houdende aan Postbus 8231, 1802 KE te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De heer M. Kemperink, directeur van HortiNOW.com, is verantwoordelijke voor het verwerken en bewerken van persoonsgegevens zoals gemeld in de betreffende Nederlandse Wetgeving. M. Kemperink is te bereiken via info@hortinow.com of telefonisch via +31(0)72-71111277.

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy van alle gebruikers van onze site wordt gewaarborgd. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Nederlandse Wet hier aan stelt.

HortiNOW.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze (levering)diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op de website, in correspondentie en/of telefonisch.

Bij het verstrekken van persoonsgegevens gaan wij er in alle redelijkheid vanuit dat u uw persoonsgegevens naar waarheid invult en dat u ook daadwerkelijk bent wie u zegt u bent.

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van en over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar of niet. Wij raden ouders en/of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@hortinow.com. Op uw verzoek zullen wij deze informatie dan verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomst welke de inhoud kent van koop en verkoop danwel handel. U sluit een overeenkomst door akkoord te gaan met onze diensten en leveringen middels betaling van het door ons vastgestelde bedrag.

Als u een contactformulier via de website invult danwel  op een andere wijze contact met ons opneemt, worden de gegeven persoonlijke gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar aard van het contact nodig is voor volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

HortiNOW.com verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het  verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U de mogelijkheid te bieden een account op onze website aan te maken
 • Om goederen en/of diensten bij u te kunnen (af)leveren.
 • U contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren dan wel te verbeteren

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, uw gebruikersnaam, het tijdstip van bezoeken en gegevens die de  browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het optimaliseren van de website en  voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag van de website en voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Plaatsen van recensies

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Gebruik van cookies

HortiNOW.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (recht van verzet). Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HortiNOW.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hortinow.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en om misbruik te voorkomen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

HortiNOW.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaren van persoonsgegevens

HortiNOW.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor  uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals de Nederlandse Wet deze stelt.

Delen van persoonsgegevens  

HortiNOW.com deelt, dan wel verkoopt, uw persoonlijke gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan enige wettelijke verplichting. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HortiNOW.com blijft wel verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens beveiligen

HortiNOW.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hortinow.com of via het contactformulier vermeld op onze site.

Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw bankrekeningnummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een 256 bit Secure Sockets Layer (SSL), de technologie om uw data te coderen en beschermen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. In geval wijziging van ons privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Indien u nog vragen mocht hebben betreffende privacy en persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier beschikbaar op onze site of via info@hortinow.com.